Huishoudelijk reglement Hondenschool Silvia

Wat zijn de richtlijnen:
• Wij doen het samen
• Wederzijds respect
• Open naar elkaar
• Overleg en luisteren naar elkaar

Artikel 1:
 Indien men een keer niet kan deelnemen aan de training, dient men zijn/haar trainer daarvan in kennis te stellen.
 
Artikel 2:
 Er zal geen teruggave zijn van trainingsgeld als er gedurende langere tijd niet getraind kan worden wegens bijvoorbeeld ziekte, indien dit niet tijdig gemeld is bij zijn/haar instructeur.
 Bij herhaaldelijk afwezig zijn zonder zich hiervoor te hebben afgemeld bij zijn/haar trainer, kan men uitgesloten van verdere deelname.

Bij het zelf besluiten te stoppen met de lessen is er geen teruggave van lesgeld mits er een duidelijke gegronde reden is

Artikel 3:
 Men dient op tijd op de training aanwezig te zijn, mocht dit bij uitzondering een keer niet lukken, dan dient men de instructeur hiervan tijdig in kennis te stellen

Artikel 4:
 Men laat zijn/haar hond voor de training goed uit.
 Diegene wiens hond toch het veld bevuilt, ruimt dit zelf op, het materiaal hiervoor is aanwezig.

Artikel 5:
 De honden zijn te allen tijde aangelijnd en mogen alleen los werken op aanwijzing van de instructeur.

Artikel 6:
 Iedere deelnemer aan de training is ook aansprakelijk voor de daden van zijn/haar hond en dient dan ook in het bezit te zijn van een WA-verzekering waarbij de hond ook is meeverzekerd.

Artikel 7:
 De cursisten zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en dienen overlast te voorkomen.